Informatie aanmelding jeugd

Wat je moet weten voordat wij starten.

De regiebehandelaar

Als eerste moet je weten dat er ‘boven mij’ een regiebehandelaar zit. Deze persoon controleert wat ik doe en houdt het overzicht als er meerdere hulpverleners in 1 gezin zitten.

Je moet weten dat deze persoon dus op de hoogte is van wat wij doen en bespreken en mijn rapportages (aantekeningen die ik maak na onze afspraken) leest.

Meestal merk je daar niet veel van. De meeste regiebehandelaren vinden het fijn je een keer ontmoet te hebben om te vertellen wat hun rol is zodat je weet met welke vragen je bij diegene terecht zou kunnen.

Je hebt zelf ook recht op het lezen van mijn rapportages. Als je dat wilt, laat het me dan even weten dan zorg ik dat je een linkje toegemaild krijgt zodat je erin kunt kijken.

Jouw privacy

Alle rapportages en andere dingen in jouw dossier zitten in een beveiligd systeem (Zillis heet dat), speciaal voor privacygevoelige informatie.

Als je mij wilt mailen met privacygevoelige informatie, mail je mij op Renate@Beleef-InzichtmetPaarden.nl. Dit is een ‘beveiligde’ mail.

Ieder kind of iedere jongere die onder de jeugdwet valt en hulp krijgt, wordt geregistreerd in het ‘Vroeg Samenwerken’ systeem (of verwijsindex). Wat dat precies is kun je in deze folder lezen.

Professionals zijn vanuit de jeugdwet verplicht met dit systeem te werken. Als je niet wilt dat je gegevens hierin opgenomen worden, mail dat dan naar clienten@koelenco.nl. Dan halen zij jouw gegevens er uit.

Beroepsgeheim en meldplicht

Verder is het belangrijk dat je weet dat ik ‘beroepsgeheim’ en ‘meldplicht’ heb.

Beroepsgeheim betekent dat alles wat jij mij vertelt vertrouwelijk is. Ik mag vanuit de wet en mijn beroepscode niet over jou praten met anderen. Alle informatie die ik over jou deel met anderen, schrijf ik daarom altijd eerst op. Eerst in het Plan van Aanpak en later in de Evaluatie. Als ik zo een verslag schrijf, laat ik jou dat eerst lezen. Als jij akkoord bent met wat er staat en het goed vindt dat je ouders en je ‘verwijzer’ het lezen, dan pas stuur ik het door.

Meldplicht betekent dat als ik het idee heb dat jij gevaar loopt, ik dat moet melden. In principe bespreek ik dat eerst met jou als dat aan de orde is. Dan bespreek ik mijn zorgen met je, laat ik je weten met wie ik die zorgen wil bespreken en waarom. Het is dus nooit zo dat dingen die ik over jou weet of denk ‘opeens’ bij anderen bekend zijn, zonder dat jij daar iets vanaf weet.

Vertrouwenspersoon & klachten

Verder moet je ik nog wat vertellen over wat je kunt doen als je ontevreden bent over mij of onze samenwerking. Natuurlijk is het handig als je dat zelf aan mij vertelt, maar als wij er niet uitkomen, kun je een paar dingen doen.

Je kunt contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat is iemand die mij niet kent en ook niet bij mij betrokken is op wat voor manier dan ook. In deze link staat beschreven hoe je die vertrouwenspersoon kunt bereiken. Deze persoon kan je helpen om met mij te bespreken wat er niet goed gaat. Of je helpen om een klacht in te dienen.

Als ik het niet goed doe, kun je dat op twee manieren melden. Je kunt over mijn praktijk/bedrijf klagen. Dat doe je via deze website.

Je kunt ook vinden dat ik het als Jeugd- en Gezinsprofessional niet goed doe. Als dat zo is, kun je naar het Tuchtrecht. Wat je dan moet doen lees je hier. De vertrouwenspersoon van het AKJ kan je daar bij helpen als je dat wilt.

Tevredenheid

Tot slot wil Koel&Co graag weten hoe tevreden jij bent over mij en wat ik doe. Hierover gaan ze je vragen stellen per mail of telefonisch. Die vragenlijst heet Cliënt Tevredenheid Onderzoek (CTO). Je bent niet verplicht hier aan mee te werken als je dat niet wilt.

Cliëntenraad

Als je juist meer van je wilt laten horen over hoe jij vindt dat de samenwerking met de hulpverlening gaat of wat er beter kan, kun je je aanmelden voor de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is verbonden aan Koel&Co, niet aan Beleef. Dus verbonden aan de organisatie die gaat over alle regeldingen en de aanmeldprocedure. Beleef is mijn eigen praktijk, van waaruit ik de paardencoaching (en eventueel Brainspotten) biedt. Ik heb geen cliëntenraad. Tegen mij mag je het gewoon zeggen als je wat (anders) wilt.