De I.N.Z.I.C.H.T. – Methode van Beleef.

De I.N.Z.I.C.H.T. – Methode van Beleef.

Coach of therapeut met paarden is een populair én vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zichzelf deskundige met inzet van paarden kan noemen. Vanuit Beleef wordt een doordacht en onderbouwd traject aangeboden. In dit artikel leg ik je de methodische basis van de sessies uit, zodat jij je een beeld kunt vormen van de de werkwijze en kunt bepalen of dit bij jou past.

De sessies met de paarden bij Beleef, kennen altijd een bepaalde structuur. De verschillende elementen in de sessie hebben hun specifieke functie, of eigenlijk noodzaak, om tezamen tot een waardevolle sessie te komen. Deze onderdelen vormen samen de I.N.Z.I.C.H.T.-methode van Beleef. Niet voor niets is de ‘tagline’ (ondertitel) van Beleef ~ INZICHT met Paarden.

De opbouw van de I.N.Z.I.C.H.T.-methode maakt dat er voldoende ruimte is voor wat zich in het moment aandient, begeleidt je van hoofd naar hart en maakt dat jij je de belevingen vanuit de sessie kunt concretiseren en vertalen naar het dagelijks leven.

Ruimte voor wat zich in het moment aandient.
De I.N.Z.I.C.H.T.-methode geeft structuur, maar laat voldoende ruimte voor wat zich in het moment aandient, dit is binnen het traject ontzettend belangrijk.

Je zult merken dat in de periode na een sessie, te pas en te onpas, momenten vanuit de sessie opeens in je bewustzijn komen.

Iedere sessie met de paarden brengt iets teweeg. Zowel bewust als onbewust. We gaan aan de slag met de vragen die jou bezig houden, je wordt je bewust van wezenlijke elementen die vooralsnog onbewust waren. Je hebt hierdoor nieuwe of bijgestelde ideeën over jezelf of je situatie. Maar er zijn in het contact met de paarden ook processen in gang gezet, die je nog niet volledig bevat. Al dit, werkt door in de periode na de sessie. Tussen twee sessies in, zit minimaal twee weken en die tijd is ook werkelijk nodig. Je zult merken dat in de periode na een sessie, te pas en te onpas, momenten vanuit de sessie opeens in je bewustzijn komen. Je moet opeens denken aan een interactie tussen jou en één van de paarden, een specifiek beeld uit de sessie blijft je bij en antwoorden op vragen die je eerder had, vallen je opeens in. Op het moment van je volgende sessie, ben jij in jouw proces niet meer op het punt waar je was bij het afsluiten van de voorgaande sessie. Dit is vooral te merken aan de veranderingen in de vragen waarmee je naar de paarden komt.
Iedere nieuwe sessie moet daarom de ruimte in zich hebben om opnieuw te kijken naar waar je op dat moment in jouw proces staat, om daar op aan te kunnen sluiten en om vanaf dat punt verder te gaan.

Van hoofd naar hart.
Mensen die voor een traject bij Beleef komen, hebben alles als bedacht wat er te bedenken valt over waar ze last van hebben. Het zijn slimme mensen, die van efficiënte oplossingen houden.
Ze komen bij Beleef op het moment dat zij zich realiseren, dat ze met ‘nadenken’ niet verder komen. Maar dit nadenken is wel waar ze heel erg goed in zijn. Ook iets wat ze graag en eigenlijk altijd, automatisch doen. De antwoorden op de vragen die je hebt, heb je zelf. Ze zitten in jou. Alleen ze zitten niet in je hoofd, ze zijn niet logisch te beredeneren. Ze zijn te vinden in de rest van je lichaam. Daar waar je ervaringen op te merken zijn. Je gelukkig voelen of van toegevoegde waarde in het leven voelen, zijn tenslotte ervaringen!
De verschuiving van nadenken naar ervaren en voelen is iets wat stapsgewijs geoefend of geleerd moet worden. Als een soort van weggezakte vaardigheid, die nieuw leven ingeblazen wordt. Voelen en ervaren op zich verleer je niet, het is onderdeel van ons menszijn. Maar je bewust worden van de kleine nuances, er bij stilstaan en naar jezelf vertalen wat je er mee kunt of moet, daar is ontwikkeling en vertrouwen in nodig. De stappen van de I.N.Z.I.C.H.T.-methode begeleiden je focus van hoofd naar hart, van logica naar beleving en ervaring.

Vertalen naar het dagelijks leven.
Tot slot borgt de I.N.Z.I.C.H.T.-methode de ‘transfer’ zoals dat heet. Want hoe je de sessie met de paarden ook ervaren hebt, uiteindelijk wil je veranderingen opmerken in je dagelijks leven! Daar kom je voor, daar ben je het traject voor aangegaan. Hoewel heel waardevolle veranderingsprocessen zich vaak op onbewust niveau (door-)ontwikkelen, hebben mensen behoefte aan ‘weten wat ze moeten doen’.

De I.N.Z.I.C.H.T.-methode maakt dat iedere sessie afgesloten wordt met een terugblik op de ervaringen uit de sessie om voornemens te kunnen construeren voor de aankomende periode. Weten dat dit ‘vertaal-moment’ aan het einde van iedere sessie aan bod komt, helpt om je binnen de sessie te kunnen richten op je binnenwereld en het opmerken van (dan soms nog onlogische) lichamelijke sensaties/ervaringen.

De I.N.Z.I.C.H.T.-methode is de basis van iedere sessie en maakt een optimaal resultaat van je sessie mogelijk. Bovenal maakt deze structuur het mogelijk om je stapsgewijs bewust te worden van alles wat zich in jou afspeelt. Voor sommige mensen is dat idee spannend. Niet voor niets, leven ze voornamelijk vanuit hun hoofd. Je niet bezig houden met je binnenwereld, met je ervaringen of met wat je voelt, is veilig. Het is soms haast een beangstigend idee om je bezig te gaan houden, met wat er in de rest van jou is. Maar dit onbekende terrein, is ook precies het gebied waar de ‘parels’ te vinden zijn.

Wil je meer weten of heb je een specifieke vraag? Stuur me dan even een app!